Izjava Predsednika Azerbejdžanske Republike Hejdara Alijeva na ceremoniji potpisivanja azerbejdžansko-turskih dokumenata o prevozu prirodnog gasa u Tursku sa nalazišta «Šah Deniz» - 12. mart 2001. godine


Gospodine predsedniče! 

Dragi prijatelji! 

Poštovani predstavnici štampe! 

Bliži se kraju prva faza moje zvanične posete Turskoj. Želim da još jednom izrazim svoju duboku zahvalnost mom dragom prijatelju, bratu, predsedniku Turske Republike, poštovanom Ahmet Nedžet Sezeru na pozivu u Tursku, i na izvrsnom gostoprimstvu. Ova poseta je od velikog značaja jer smo analizirali odnose između naših zemalja, pitanja vezana za naš region, procese koji se odvijaju u svetu, ponovo smo potvrdili istovetnost naših stavova i izjavili da ćemo i u budućnosti zajedno doprinositi tursko-azerbejdžanskoj saradnji. To me jako raduje jer je za Azerbejdžan Turska jaka, velika, razvijena zemlja, u kojoj vlada demokratija. Turska je oduvek bila primer za mladi, nezavisni Azerbejdžan, ona je primer i sada. 

Poštovani predsednik vas je već obavestio o Pregovorima koji su ovde održani. Ne želim da vam ponavljanjem svega toga oduzimam vreme. Želeo bih samo da naglasim da smo istovetnog mišljenja po svim tim pitanjima. Danas sam posebno osetio da u našim zemljama, u Azerbejdžanu i Turskoj, postoji isti stav prema izgradnji osnovnog eksportnog naftovoda Baku-Tbilisi-Džejhan. Uveravam vas da ćemo zajedno završiti ovaj posao koji smo počeli 1994. godine. U najskorije vreme, azerbejdžanska nafta će teći kroz naftovod Baku-Tbilisi-Džejhan kako u Tursku, tako i u Sredozemno more. Poslednjih godina u našim odnosima sa Turskom su se pojavila važna pitanja. Jedno od njih je pitanje zajedničkog korišćenja sa Turskom velikih nalazišta prirodnog gasa otkrivenih u Azerbejdžanu. 

Istražili smo velike rezerve gasa u nalazištu «Šah Deniz». Znajući to, blagovremeno smo vodili pregovore sa turskom državom i vladom i dogovorili se da se veći deo tog gasa transpotuje u Tursku. Danas sa osećanjem velikog zadovoljstva priznajem da je ovaj sporazum realizovan. Usvojen je kao međuvladin sporazum Umesto reči isto, dovoljan je zarez kao i sporazum za kupovinu i prodaju azerbejdžanskog prirodnog gasa. To je veoma važno, jer ovaj gasovod mora da prođe kroz Gruziju. Imamo gasovod iz Bakua ka Gruziji, koji je bio napravljen ranije. Moramo ga da obnovimo. Zato moramo da znamo gde će se gas izvoziti. Drugo, sklopili smo i sporazum o izvozu 6 milijardi kubnih metara gasa,a u budućnosti možemo da prodamo Turskoj od 15 do 20 milijardi kubnih metara gasa godišnje. 

Poštovani prijatelju, znate, deveti Predsednik Sulejman Demirel mi je u svoje vreme više puta govorio da Turska ima potrebu da nabavi 50 milijardi kubnih metara gasa, i koliko Azerbejdžan proizvode gasa, toliko odvojeno će ga i kupovati. Sada smo postavili temelj ovom procesu sa poštovanim predsednikom Ahmet Neždet Sezerom. Verujem da će biti uspešan. Korišćenjem već postojećeg gasovoda ćemo transportovati gas do turskih granica. Turska mora da preduzme neophodne pripreme, kako bi se omogućilo blagovremeno korišćenje gasa. 

No, u budućnosti nameravamo da sagradimo veliki novi gasovod za prenos velike količine gasa u Tursku. To nam otvara veoma, izuzetno velike perspektive. Služiće razvoju tursko-azerbejdzanskog prijateljstva i ekonomske saradnje. Istovremeno će nas i još bliže povezati sa strateške tačke gledišta. Uspostavili smo veze sa Turskom na temelju strateškog partnerstva. Želimo da razvijamo te odnose i u budućnosti. 

Želim da izrazim zadovoljstvo sastancima koji su danas održani i potpisanim sporazumima. 

Poštovani predsedniče, još jednom Vam zahvaljujem.