Govor Predsednika Azerbejdžanske Republike Hejdara Alijeva na 49. zasedanju Generalne Skupštine OUN - Njujork, 29. septembar 1994.


  Stav  Azerbejdžanske Republike je uvek  bio konstruktivan i miroljubivog karaktera.  Predlažemo jermenskoj  strani mir na temelju međunarodnog prava, pravde i humanosti   uprkos štetama koje su nam nanete.  Spremni smo da garantujemo bezbednost jermenskom stanovništvu Nagornog Karabaha.  Pristalice smo obnove  kako normalnog funkcionisanja komunikacije u regionu na uzajamnoj osnovi, tako  i humanitarnog koridora  između Nagornog Karabaha i Jermenije. U slučaju neophodnosti pristajemo  na razameštaj međunarodnih  mirovnih snaga u zoni sukoba. Spremni smo da razmotrimo  i  pitanje statusa  Nagornog Karabaha u sastavu  Azerbejdžanske države.

Međutim,  postoje norme i principi, koji su za nas  nepokolebljivi,- suverenitet i teritorijalni integritet Azerbejdžana, oslobađanje svih okupiranih teritorija, povratak izbeglica svojim ognjištima, kao i povratak 50.000 azerbejdžanskih izbeglica u  svoju domovinu, u Nagorni Karabah .