Govor predsednika Azerbejdžanske Republike Hajdara Alijeva na I Kongresu Аzerbejdžanaca sveta – 10. novembra 2001. godine
"...Dragi zemljaci!         

Želim još jednom da ponovim reči koje dolaze iz dubine moje duše: za svakog čoveka nacionalna pripadnost predstavlja izvor ponosa. Uvek sam se ponosio i danas se ponosim time što sam Azerbejdžanac.      

Glavna ideja nezavisne azerbejdžanske države jeste azerbejdžanstvo. Svaki Azerbejdžanac mora se ponositi svojom nacionalnom pripadnošću, moramo da razvijamo azerbejdžanstvo – jezik, kulturu, nacionalno-duhovne vrednosti, običaje i tradicije Azerbejdžana. Upravo tom cilju teži važna odluka koju smo doneli – odluka o razvoju azerbejdžanskog jezika. Doneli smo odluku o prelasku Azerbejdžana na latinicu. Danas u Azerbejdžanu svi ljudi, svi državni organi koriste samo latinicu. To je veoma važna činjeniuca koja svedoči o našoj nacionalnoj samobitnosti, azerbejdžanstvu. I dalje ćemo da činimo sve napore za razvoj azerbejdžanskog jezika.

Znate, svakoj naciji je njen jezik veoma drag. Nama je izuzetno drag azerbejdžanski, naš maternji jezik, pošto dugo godina naš maternji jezik nije imao svoje dostojno mesto u našem životu. Ali, bez obzira na to, svaki Azerbejdžanac dao je svoj manji ili veći doprinos u očuvanju azerbejdžanskog jezika. Naročito naši pisci, književnici, poete učinili su veoma mnogo za razvoj azerbejdžanskog jezika u ovom teškom periodu.

Danas sa osećajem bezgraničnog ponosa mogu da kažem da je u XX veku azerbejdžanski jezik prošao veliki razvojni put. Obratite pažnju na to kako je bogat, kako je prijatan, kako je melodičan naš jezik i kako ima veliki fond reči za izlaganje svih misli..."

sdfsd

Historický dotaz

sdfsd

sdfsd

sdfsd

sdfsd

sdfsd