Tal av Heydar Aliyev, Presidenten av Republiken Azerbajdzjan, vid den internationella konferensen i Baku om återställande av den historiska Sidenvägen - den 8 September 1998


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Kära stats- och delegationschefer!

Damer och herrar!

I  den mänskliga civilisationens historia har transportvägar alltid spelat en stor roll och påverkat alla aspekter i livet - politik, ekonomi och kultur. Ett av slående exempel och symboler på detta är Sidenvägen - en global och samtidigt unik företeelse, som omfattar en  tusenårig historia av många länder och folk, antik kinesisk kultur, européernas stora geografiska upptäckter, insatsen av medeltidens muslimska renässans och mycket mer.

Azerbajdzjan har sedan urminnes tider varit en viktig del av Sidenvägen och  har spelat en stor roll som brobyggare mellan Europa och Asien. Länderna i Kaukasus, vid Svarta havet och Kaspiska havet var Sidenvägens ursprungliga delar och samtidigt utvecklade handelsområden med rika kulturella arv och  religiös tolerans.

Som en integrerad del av människans historia har Sidenvägen gått igenom perioder av boom och bust. Sedan började epoken av krig, ideologisk och geopolitisk rivalitet samt skiljelinjer som tagit bort Vägen från våra liv och den blev bara en vacker legend.

Men "Kalla kriget" har slutat,  nationer har  fått självständighet och mänskliga värderingar, demokratiska normer och integrationsprocesser har blivit dominerande i världspolitiken. Då  blev  idén om Sidenvägen åter hävdat av historiens gång.

Vi uppskattar mycket det framåtblickande beslutet fattat av EU-kommissionen, som i Bryssel höll ett extrainkallat möte av Kaukasien och Centralasiens länder i maj 1993, för att diskutera strategin för utvecklingen av nationella och multinationala transport och handelskommunikationer.

Programmet transportkorridoren Europa–Kaukasus–Asien (TRACECA),  som var etablerat vid mötet, har blivit ett av de mest dynamiska och ekonomiskt effektiva projekten i det Eurasiska utrymmet.

Under de senaste fem åren, tack vare nära samarbete mellan de deltagande länderna och aktivt stöd från Europeiska kommissionen, har ett stort arbete genomförts för att främja moderniseringen och uppförandet av kommunikationsmöjligheter, utvecklingen av relevanta lagar och regler, personalutbildning, förbättringen av tull-och avgifts politik.

En viktig händelse för utvecklingen av detta program var avtalet om transittrafik mellan Azerbajdzjan, Georgien, Turkmenistan och Uzbekistan, som undertecknades av  länderna i maj 1996 i Sarahs, Turkmenistan. Senare har andra länder anslutit sig till avtalet. Tack vare detta avtal har  länderna fått  tariffer minskade med femtio procent,  förenklade tullförfaranden,  ökad säkerhet och trygghet under transportering. Som ett resultat har handelsvolymen ökat på senare år nästan tio gånger mellan Europa och Asien på den transkaukasiska korridoren.

Ett framgångsrikt genomförande av TRACECA-programmet har skapat grunden för att aktivera vårt samarbete på en högre nivå  och att anta  programmet i samband med återställande av den historiska Sidenvägen, som är en högpunkt på vår konferens.

"Det primära multilaterala avtalet om internationell transport för utvecklingen av transportkorridoren Europa - Kaukasus - Asien", dess tekniska bilagor och Bakus deklaration, som utarbetades av TRACECA arbetsgrupp,  har en stor ekonomisk, politisk och historisk betydelse.

Deras antagande ska bidra till handelsutveckling, utvinning och transportering av naturresurser och ömsesidigt fördelaktigt ekonomiskt samarbete inom Europa, Kaukasus, Asien, Svarta havets och Kaspiska havets områden.

Återställandet av den historiska Sidenvägen, som omfattar många länder och regioner, ska vara en stark drivkraft för ett ömsesidigt och berikande utbyte mellan folken i våra länder. Återställandet av Sidenvägen främjar och stärker suveränitet  av våra självständiga länder, framgångsrikt genomförande av demokratiska och marknadsreformer och förutom ska detta program bidra till fred, stabilitet och säkerhet för alla.

Den berömda Sidenvägen härstammar från det förflutna, men den är en väg till framtiden. Och jag tror att om vi går denna väg tillsammans genom att samarbeta, respektera och stödja varandra, ska detta leda oss till utveckling och ökat välstånd.

Jag vill tacka så hjärtligt för er uppmärksamhet.