ÖVERKLAGANDE TILL LÄSARNA


KÄRA LÄSARE!
  NYA MATERIALER 
10 maj 2024 blir det 20 år sedan den internationella biblioteket "Gejdar Alievs arv" började sin verksamhet. Biblioteket är ägnat åt arvet av Gejdar Aliev - allnationella ledaren av azerbajdzjanska folket, en av nutidens framstående personer.

I biblioteket som är tillgängligt i 50 språk kan du bekanta dig med hundratals verk - texter med intervjuer, förklaringar, framträdanden, tal på olika möten och brev av denna stora politiker.

Gejdar Alievs verk som är publicerade på olika språk kan vara lärorika för politologer, ekonomister, journalister och övriga människor som är intresserade av nutidshistoria och Azerbajdzjans utveckling, förflutna och framtid. Läsarnas brev bevisar också att vårt bibliotek är mycket intressant för dem. Utan överdrift kan man påstå att hudratals tusen läsare från drygt 200 länder har bekantat sig med vårt bibliotek under den här perioden. Bland våra ständiga läsare finns det representanter från världens utbildnings- och vetenskapscentum, betydelsefulla myndigheter, kända media-organisationer, bibliotek, stora transnationella bolag osv.

Det internationella elektroniska biblioteket "Gejdar Alievs arv" driver även förlagsverksamhet. Med en del böker förlagda på olika språk kan du bekanta dig på vår hemsida.

Det internationella elektroniska biblioteket "Gejdar Alievs arv" förnyas och uppdateras varje dag. Du kan skika dina förslag och omdömen om biblioteket till följande adresser:

office@aliyev-heritage.org

Det internationella elektroniska biblioteket "Gejdar Alievs arv" tackar sina läsare för att de har medverkat till att förbättra vår sida med sina förslag. 

 
Böcker
 Visning

FOTOGALLERI

Nya historiska upplysningar utarbetade av forskargruppen vid Forskningscentrum för Heydar Aliyev arv:

 1.Khojaly-massakern är ett brott mot mänsklig heten