แด่ ผู้อ่าน


ผู้อ่านที่รัก
  ข้อมูลใหม่

วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 เป็นวันครบรอบ 17 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นกิจกรรมของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ «มรดกของท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ» ซึ่งอุทิศทานให้แก่มรดกของท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ผู้เป็นทั้งผู้นำของคนอาเซอร์ไบจานในระดับทั่วชาติ และ เป็นนักการเมือง และ รัฐบุรุษที่โดดเด่นของยุคสมัยนี้ด้วย

ห้องสมุดดำเนินกิจการโดยใช้ภาษาต่างประเทศ 50 ภาษาต่างๆ เพราะฉนั้น ท่านผู้อ่านมีโอกาสให้อ่านดูผลงานตั้งเป็นร้อยๆบท ของนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ได้ อันได้แก่ ข้อความจากสุนทรพจน์การสัมภาษณ์ การประชุม การพบปะสนทนา คำแถลง ตลอดจน จดหมาย ด้วย

การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานของ ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ออกเป็นภาษาต่างประเทศ ที่แตกต่างกัน เป็นประโยชน์ให้กับนักวิทยาศาสตร์ทางการเมือง นักเศรษฐศาสตร์ นักข่าว ตลอดจนประชาชนทุกคนที่สนใจในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และ การพัฒนาของอาเซอร์ไบจาน ทั้งอดีตและอนาคตของประเทศอาเซอร์ไบจานด้วย นอกจากนี้ จดหมายที่บรรดาผูัอ่านส่งไปยังพวกข้าพเจ้า ยังแสดงให้เห็นว่า ห้องสมุดของพวกข้าพเจ้าทำให้เกิด ความสนใจเป็นอย่างมาก จากพวกเขา พวกข้าพเจ้าสามารถพูดได้ว่า โดยไม่ใช่การพูดเกินจริงว่า ในช่วงระยะเวลา ที่ผ่านมา มีบรรดาผู้อ่านเป็นร้อยเป็นพันคน จาก 200 กว่า ประเทศจากทั่วโลก ที่ได้ทำความคุ้นเคยกับห้องสมุดของพวกข้าพเจ้า ในหมู่ผู้อ่านประจำของห้องสมุดของพวกข้าพเจ้า มีตัวแทนของศูนย์วิทยาศาสตร์ และ การศึกษาที่ทันสมัยในระดับโลก หน่วยงานภาครัฐที่รู้จักกัน หน่วยงานสื่อสารมวลชนที่มีชื่เสียง ตลอดจนห้องสมุด และบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เป็นจำนวนมากด้วย

นอกเหนือจากนี้ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ «มรดกของท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ» ก็ยังดำเนินกิจการในส่วนเกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และ จำหน่ายหนังสืออีกด้วย หนังสือซึ่งห้องสมุดของพวกข้าพเจ้า ตีพิมพ์ และจำหน่าย ออกเป็นภาษาต่างประเทศที่แตกต่างกัน คุณสามารถค้นหาในเว็บไซต์ของพวกข้าพเจ้าได้ด้วย

พร้อมกันนี้ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ  «มรดกของท่าน เฮย์ดาร์  อาลิเยฟ» ทั้งมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นทุกๆวัน และทำให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นอยู่ตลอด    ถ้าหากว่า ผู้อ่านมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อสนแนะ เกี่ยวกับห้องสมุดของพวกข้าพเจ้า กรุณาส่งมาด้วยที่ :

office@aliyev-heritage.org

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ «มรดกของท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ» ขอแสดงความขอบคุณให้กับ ผู้อ่าน ที่ได้ส่ง ข้อคิดเห็น หรือ ข้อสนอแนะเกี่ยวกับห้องสมุดของพวกข้าพเจ้า เพื่อประกอบส่วนเข้าในการสนับ และปรับปรุงเว็บไซต์ของข้าพเจ้าให้ดีขึ้น

 

สิ่งพิมพ์ใหม่
 ดู

ภาพถ่าย


การประกาศ
1990
2020-01-20
สุนทรพจน์ ของนายเฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ณ สำนักงานคณะผู้แทนของอาเซอร์ไบจานประจำกรุงมอสโก เนื่องในโอกาสเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1990 - 21 มกราคม ค.ศ. 1990
การทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์
2019-02-21
คำกล่าวนำ และ คำกล่าวสุนทรพจน์สรุปผลของนายเฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในพิธีมอบเหรียญ «ดาวทองคํา» และเหรียญตรา «ธงชาติของอาเซอร์ไบจาน» ให้แก่บรรดาพ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัว ผู้ที่เป็นญาติพี่น้องของบรรดาวีรบุรุษแห่งชาติรวมทั้งบรรดานักรบดีเด่น ซึ่งกลายมาเป็นผู้พลีชีพเพื่อชาติ (หมายถึงผู้ยอมสละชีวิตในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของประชาชน) ในขณะที่พวกเขามีการส่วนร่วมในการป้องกันเมืองโคตซาลึ ไม่ให้ศัตรูเข้าเมืองได้ ซึ่งได้กล่าวใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999
คำกล่าวสุนทรพจน์ในลักษณะที่เป็นโครงการ
2018-06-15
คำกล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย เฮย์ดาร์ อาลีร์ษา โอกลู อาลิเยฟ ประธานรัฐสภาสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในที่ประชุมของสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1993
"สัญญาแห่งศตวรรษ"
2013-09-21
การกล่าวคําปราศรัยของนายเฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ"สัญญาแห่งศตวรรษ" ต่อการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑ ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อาเซอร์ไบจาน เมื่อ วันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1995
จดหมาย
2012-04-13
หนังสือร้องเรียนถึง ฯพณฯ ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สำเนาถึง ฯพณฯ เลขาธิการใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1993
2011-11-16
แผนที่ และ กราฟ
2011-11-16
แผนที่ของห้องสมุด
2011-10-21
ชีวประวัติ