Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in BBC radyosu muhabiri Famil İsmayılov`a verdiği demeç - 20 Mayıs 1999


Soru: Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen tebriklerimi kabul edin. Üstelik bu çifte bir tebriktir. Zira Siz kaderin yeni bir sınavını başarıyla geçtiniz. Öte yandan ise Sizi Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk Uluslararası Barış Ödülü bekliyor. Siz bu ödülü ne zaman alacaksınız?

Cevap: Teşekkür ederm. Tebriklerinizden dolayı şükranlarımı sunarım.

Ben bugün Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye kurallarına göre, onların yasalarına göre, Mustafa Kemal Atatürk Uluslararası Barış Ödülü 19 Mayıs tarihinde verilir. Zira 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, savaşın başladığı tarihtir. Bu, bir bayramdır. Fakat ben o güne kadar yetiştiremedim. Muhtemelen bir tarih belirlenecek ve ödül bana verilecektir. Önemli olan bu ödüle değer görülmektir, onun hangi tarihte alınması pek önem taşımamaktadır.

Soru: Sayın Cumhurbaşkanı, Sizin Amerika'da Robert Koçaryan ile görüşmeniz oldu ve aynı görüşmeden sonra Ermenistan Cumhurbaşkanı bizim Washington muhabirimize bu görüşmelerin genel olarak çok verimli geçtiğini söyledi. Nitekim bu görüşmeden sonra o, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i daha iyi anlıyor. Siz bu görüşmeden hangi sonuca vardınız?

Cevap: Ben de bu görüşmenin önem arz ettiğini ve verimli geçtiğini onaylıyorum. Ben de benzer görüşteyim.

Ben 1994 yılında Robert Koçaryan ile birkaç görüşme yaptım ve Ermenistan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bizim kendisiyle Moskova'da iki görüşmemiz oldu. Fakat Washington görüşmesi daha verimli geçti ve anlaşıldığı üzere, o, beni daha iyi tanıdığı gibi, ben de kendisini daha iyi tanıyorum. Yani tanıma fırsatı buluyorum ve bunlar da görüşmelerde bizim belli bir ilerleme kaydeceğimize dair umut veriyor.

Soru: Sayın Cumhurbaşkanı, Siz Bakü'den ayrıldıktan sonra bir süredir Azerbaycan'da bir ölçüde iktidar boşluğu hissediliyor. Yani Sizin yurtdışında bulunmanıza rağmen tüm sorunları ve konuları incelediğinizden ben, tabii ki, eminim. Fakat bizim dinleyiciler ve birçok insanlar, uzmanlar Bakü'de bunu gözlemliyorlar ve bu yüzden söylüyorlar ki, cumhurbaşkanı Anayasaya uygun olarak yetkilerinin bir kısmını belki başka birine devretseydi, bu, Azerbaycan'da siyasi durumun iyileşmesine ve etkin bir biçimde gelişmesine yardım ederdi.

Cevap: Sizin şu söyledileriniz, - yani bunun sizin kendi sözleriniz mi, yoksa dinleyicilerin sözleri mi olduğunu bilemem - uydurma haberlerdir. Azerbaycan'da kesinlikle iktidar boşluğu yoktur. İktidarda herşey yerli yerinde.

Ben Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi ziyaret için gittim. Bir haftadan fazla bir süre bu işlerle uğraştım. Ardından cerrahi operasyon yapıldığı sırada sadece bir gün Bakü ile, Azerbaycan ile irtibatım olmadı. Diğer zamanlarda hep irtibat halindeydim. Görevi başında bulunan kişilerle düzenli telefon görüşmeleri yapıyordum. Gerekli konularda bana danışıyorlardı, ben onlara gerekli talimatları veriyordum.

Şunu da kaydederim ki, ben 1993 yılından, Azerbaycan'da başkanlığı üstlendiğim dönemden bu yana hiç bu kadar uzun bir süre ülkeden uzakta kalmadım. Fakat bu, aynı zamanda, benim için bir deneme oldu ve bizim ülkemiz için de bir deneme oldu. Demek ki, ben daha fazla, daha uzun bir süre yurt dışında bulunabilirim. Bizim hükümet çok organize bir şekilde çalışıyor. Herkes kendi işiyle ilgileniyor, herkes kendi işini yapıyor ve ben bu bir aylık süre içinde Azerbaycan'da hiçbir alanda herhangi güç kaybının olmadığını söyleyebilirim.

Ben hergün Milli Meclis Başkanıyla, Başbakanla, Cumhurbaşkanlığı İşler İdaresi Başkanıyla, pekçok bakanla, Bakü Valisi ile telefon görüşmesi yapıyorum. Onlar durumu bana rapor ediyorlar ve her defa işlerin yolunda gittiğini söylüyorlar. Ben bir tek onların raporuna değil, başka kaynaklardan aldığım bilgilere dayanarak işte bunun bizim en büyük başarımız olduğunu düşünüyorum. Yani Azerbaycan'da artık istikrar sağlanmıştır, sosyo-politik istikrar güçlüdür, kalıcı bir yapıya sahiptir ve onu bozmak, değiştirmek mümkün değildir. Bu hastalık benim için bir hastalık oldu, fakat bunun yanı sıra bizim devlet işleri için belli bir deneme dönemi oldu. Bu denemeden de biz çok başarıyla çıktık.

Muhabir: Çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanı, Size teşekkür ederim.

Haydar Aliyev: Sağolun. Ben de sana teşekkür ederim.

Çeviri 23 Mayıs 1999 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır

Bilgi notu

DEMEÇLER