Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Büyük Britanya`ya hareket etmeden önce Bina Havalimanı`nda gazetecilere yaptığı açıklama - 22 Şubat 1994


Sayın Cumhurbaşkanı, Büyük Britanya ziyareti sırasında bir takım belgelerin imzalanması öngörülmüştür. Siz bu ülkenin resmi yetkilileri, iş çevrelerinin temsilcileri ile bir araya geleceksiniz. Büyük Britanya ile karşılıklı ekonomik ilişkiler Azerbaycan ekonomisine hangi katkıda bulunacaktır?

-Öncelikle şunu belirteyim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı`nın İngiltere gezisi cumhuriyetimizle Büyük Britanya arasında ilişkilerin sağlanması ve geliştirilmesi amacını gütmektedir. Zira Azerbaycan, bağımsızlık kazandıktan sonra Büyük Britanya gibi söz ve itibar sahibi olan büyük bir ülke ile devletler arası ilişkilerini kuramadı. İngiltere Büyükelçisi Azerbaycan`a geleli birkaç ay oldu. Bizim büyükelçimiz ise Londra`ya geçenlerde gitti. Bu şu demek oluyor ki, diplomatik ilişkiler henüz çok yeni. Devletler arasında geniş kapsamlı ilişkilere, öncelikle siyasi ve ekonomik ilişkilere, keza bilimsel, kültürel ilişkilere gelince, genç bir devlet olan Azerbaycan Cumhuriyeti`nin tüm bunlara çok büyük ihtiyacı vardır.

İngiltere, bildiğiniz üzere, dünyanın büyük devletlerinden biridir. BM Güvenlik Konseyi`nin daimi beş üyesinden, dünyanın en gelişmiş yedi ülkesinden biridir. İngiltere, hem eski tarihi hem bugünkü konumu itibariyle dünya politikasını ve ekonomisini büyük ölçüde etkileyen bir ülkedir. Bu yüzden Azerbaycan Cumhuriyeti ile İngiltere arasında yoğun ilişkilerin kurulması öncelikle bizim ülkemizin ulusal çıkarı açısından son derece önemlidir. Mamafih İngiltere`nin Azerbaycan`a çok ilgi duyduğunu, Azerbaycan ile ekonomik ilişkiler kurmak istediğini biliyoruz. Genel olarak İngiltere`nin çok eskilerden Kafkasya`ya, keza Azerbaycan`a ilgi duyduğu bilinmektedir. Şimdiki aşamada, yani 20.yüzyılın sonunda İngiltere Azerbaycan ile yeni bir nitelikde ekonomik ilişkiler kurmak istiyor. Bu alanda bir takım çalışmalar, daha doğrusu, önçalışmalar yapılmıştır. Şimdi tüm bunların tamamlanması gerekir.

Benim İngiltere gezimin resmi bir nitelik taşıdığını, yani resmi bir ziyaret olduğunu ve İngiltere Başbakanı Sayın John Major`un davet ettiğini biliyorsunuz. Bugünlerde ben Sayın Major`dan bir mektup aldım. Başbakan bu görüşmemizi beklediğini ve önümüzdeki ziyaret sırasında hem İngilete hem Azerbaycan açısından önemli sonuçlar elde edileceği konusunda umutlu olduğunu yazıyor. Bu nedenle ben bu geziye çok büyük önem addediyor ve İngiliz yetkililerin de aynı düşüncede olduğunu düşünüyorum. Oradaki gezi programı artık bellidir. John Major ile görüşmelerde bulunacak, hem kendisiyle hem diğer üst düzey kişilerle birkaç anlaşma imzalayacağız. İngiltere parlamentosunda, diğer resmi çevrelerde temaslarımız olacak. Hiç kuşkusuz tüm bunlar genç cumhuriyetimiz için, onun dış politikası için ve dünyada kendi konumunu pekiştirmesi için son derece gerekli konulardır ve ben de İngiltere`ye bu konuların çözümü için gidiyorum.

Çeviri 23 Şubat 1994 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır.

Bilgi notu

DEMEÇLER