‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in AGİT Dönem Başkanı ‎Romanya Dışişleri Bakanı Mircea Geoana ile görüşmesinden" (1 Mart 2001 yılı, ‎Cumhurbaşkanlığı Sarayı) belgesine ilişkin tarihi vesika


Azerbaycan Cumhuriyeti 18 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Türkiye'den sonra Romanya aynı yıl Aralık ayında onun bağımsızlığını tanıdı. Şimdiye kadar iki ülke arasında farklı alanlarda 30'dan fazla anlaşma yapılmıştır.

Azerbaycan ve Romanya temsilcileri Cumhurbaşkanları düzeyinde çok sayıda karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmişler. Romanya Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığının Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümünden yana olduğunu resmen beyan etmiştir.

Azerbaycan ve Romanya Avrupa kuruluşlarının yanı sıra başka bir bölgesel kuruluşta - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nde de işbirliği yapıyor.

Romanya Dışişleri Bakanı Mircea Geoana2001 yılında, AGİT Dönem Başkanı olarak faaliyetine Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığı bölgesine ziyaretle başlamıştır. AGİT'in Romanyalı Başkanı bu ziyaret çerçevesinde 1 Mart 2001 yılında Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile görüşmüştür.

Romanya Dışişleri Bakanı'nın AGİT Dönem Başkanı olarak ihtilaf bölgesine gezisi Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanlarının doğrudan görüşmelerinin hız kazandığı bir dönemde gerçekleşmiştir. 26 Ocak 2001 yılında Paris'te bir araya gelen Haydar Aliyev ve Robert Koçaryan aynı yıl 4-5 Mart tarihlerinde Fransa'nın başkentinde tekrar görüşmelerde bulunmuşlar. 3-7 Nisan tarihleri arasında yapılan Key West görüşmelerinde müzakerlere devam edilmiştir.

Haydar Aliyev AGİT'in Romanyalı Başkanı Mircea Geoanailegörüşmesinde ikili temaslara değinerek AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının faaliyetini yavaşlatmaması gerektiğini söylemiştir. O, Dağlık Karabağ anlaşmazlığı, onun çözümü için yapılan görüşmeler ve tarafların amaçları ile ilgili de Mircea Geoana'ya detaylı bilgi vermiştir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Minsk Grubu'nun anlaşmazlığın çözümlenmesi amacını taşıyan çözüm önerilerinden ikisinin Ermenistan, birinin ise Azerbaycan tarafından geri çevrildiğini beyan etmiştir. Dağlık Karabağ ili çevresinde bulunan Azerbaycan topraklarının kayıtsız şartsız boşaltılmasını öngören "paket" ve "aşamalı" diye isimlendirilen çözüm yollarından farklı olarak, 1998 yılında sunulan "ortak devlet" isimli çözüm önerisini Haydar Aliyev adaletsiz diye nitelendirmiştir. Cumhurbaşkanının belirttiği üzere, aynı öneri Ermenistan'ın işgal faaliyetini yasalaştırma amacını taşımıştır.

Haydar Aliyev Romanya Dışişleri Bakanı'na Azerbaycan'a karşı yapılan tüm haksızlıklara rağmen ülkesinin barış yanlısı tutumunu sürdürdüğünü ve bu nedenle de pekçok şeyin AGİT'e ve Minsk Grubu'na bağlı olduğunu söylemiştir: "Tarihsel olarak her zaman şiddete karşı şiddet kullanılmıştır, saldırıya karşı büyük kurtarma operasyonu yapılmıştır. Fakat Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak ben sorunun barış yoluyla çözüme bağlanması için oldukça büyük olanakların mevcut olduğunu söylüyorum. Bu olanaklar da ilk önce Minsk Grubu'nda bulunuyor, onun eşbaşkanlarında bulunuyor. Tabii ki, bu olanaklar Ermenistan ve Azerbaycan yönetiminde bulunuyor. Azerbaycan yapıcı bir tutum izliyor. Fakat biz Ermenistan'ın tüm taleplerini de yerine getiremeyiz. Bu yüzden de, Sayın Bakan, ben sizden bu konuyu tekrar AGİT Minsk Grubunun gündemine taşımanızı rica ediyorum".

Tarihi vesika 4 Nisan 2006 tarihinde düzenlenmiştir