Історична довідка до документа "Виступ Президента Азербайджанської Республіки Гейдара Алієва на урочистому вечорі, присвяченому 500-річчю з дня народження геніального азербайджанського поета Мухаммеда Фізулі" (Палац "Республіка", 8 листопада 1996 року)


Мухаммед Сулейман огли Фізулі (1494-1556) є видним представником класичної азербайджанської літератури, поетом і мислителем. Видатний поет-лірик Ближнього Сходу Фізулі народився в місті Кербела в Іраку, оскільки його сім'я переїхала з Азербайджану до Багдада.

Поезія Фізулі широко поширена не тільки в Азербайджані, Туреччині, Іраку, Середній Азії, але також в Росії і західних країнах. Багато рукописів Фізулі зберігаються у відомих бібліотеках і музеях Європи.

Фізулі є автором чудових касид, газелей і рубаї, написаних арабською і персидською мовами, творів "Рінду-Захід", "Саххаті-Мараз", "Бенгю-Баде", "Сохбат-уль Асмар" "Шикайетнаме".

Поема "Лейлі и Меджнун", вершина творчості Фізулі, є рідкісною перлиною азербайджанської, а також східної і світової поезії. Незважаючи на те, що до теми Лейлі і Меджнуна, яку вперше вніс до письмової літератури Низами Гянджеві, зверталися багато турецьких, персидських, індійських, узбецьких і таджицьких поетів, твір Фізулі, написаний рідною мовою з широким використанням віршованої форми "газелі", відрізняється своєю оригінальністю від поем, написаних раніше на цю тему.

Мухаммед Фізулі, що є видатним представником класичного азербайджанського Відродження, завжди був у центрі уваги світової сходознавської науки. У ряді дослідників творчості Фізулі знаходяться європейські учені Хаммер Пургитал, Браун Ріо, Беглі, Аїбб, російські, - Д.Смирнов, А.Кримський, Е.Э.Бертельс.

1994-ий рік був оголошений по лінії ЮНЕСКО ріком Фізулі. В багатьох країнах світу були проведені заходи, пов'язані з ювілеєм великого поета.

В 1996 році Національний Банк Азербайджану випустив пам'ятні золоті монети номіналом 100 манат і срібні монети номіналом 50 манат, присвячені 500-річчю життя і творчості видатного азербайджанського поета і мислителя Мухаммеда Фізулі.

У жовтні 1996 року Розпорядженням Президента Азербайджанської Республіки Гейдара Алієва Інституту рукописів було привласнено ім'я великого поета і мислителя.

Однойменна опера Узєїра Гаджібекова, що створена на основі поеми Фізулі "Лейлі і Меджнун", кантата "Фізулі" Джахангіра Джахангірова (1921-1992), величний пам'ятник Фізулі в Баку, привласнення одному з районів Азербайджану імені Фізулі є данню азербайджанського народу спадщині великого поета.

Президент Азербайджанської Республіки Гейдар Алієв, який виступив на урочистому вечорі, присвяченому 500-річчю з дня народження видатного азербайджанського поета, високо оцінив спадщину Фізулі, що збагатила світову культуру.

Історична довідка складена 8 червня 2005 року.