KREIPIMASIS Į SKAITYTOJUS


GERBIAMI SKAITYTOJAI!    NAUJA MEDŽIAGA

2017 metų gegužės 10 d. sukako 13-eri metai nuo to laiko, kai pradėjo veikti Tarptautinė elektroninė biblioteka „Gaidaro Alijevo palikimas“, skirta nacionalinio azerbaidžaniečių tautos lyderio, žymaus dabarties politinio veikėjo Gaidaro Alijevo palikimui.

50 kalbų bibliotekoje galite susipažinti su šimtais raštų – šio didžio politiko kalbų, interviu, susitikimų, pareiškimų ir laiškų tekstais.

Gaidaro Alijevo raštų įvairiomis kalbomis publikavimas naudingas politologams, ekonomistams, žurnalistams ir visiems žmonėms, kurie domisi šalies pažanga, Azerbaidžano praeitimi ir ateitimi. Skaitytojų laiškai taip pat kalba apie tai, kad jiems labai įdomi mūsų biblioteka. Neperdėdami galime pasakyti, kad per praėjusį laikotarpį šimtai tūkstančių skaitytojų daugiau nei iš 200 pasaulio šalių susipažino su mūsų biblioteka. Tarp šios bibliotekos nuolatinių skaitytojų – pirmaujančiųjų pasaulio mokslo ir švietimo centrų, autoritetingų vyriausybinių organizacijų, žinomų masinių informacijos priemonių, bibliotekų, stambių transnacionalinių kompanijų atstovai ir kiti.

Tarptautinė elektroninė biblioteka „Gaidaro Alijevo palikimas“ taip pat vykdo leidybinę veiklą. Mūsų svetainėje Jūs galite susipažinti su daugeliu mūsų išleistų knygų įvairiomis užsienio kalbomis.

Tarptautinė elektroninė biblioteka „Gaidaro Alijevo palikimas“ kasdien atnaujinama ir papildoma. Visus savo atsiliepimus ir pasiūlymus mums prašome siųsti šiuo el. pašto adresu:

 office@aliyev-heritage.org

Tarptautinė elektroninė biblioteka „Gaidaro Alijevo palikimas“ reiškia savo padėką skaitytojams, kurie savo pasiūlymais padėjo mums tobulinti šį mūsų tinklapį. 

 

Nauji leidiniai
 Peržiūrėti

FOTOGALERIJA
Anonsai
1990
2018-01-20
Gaidaro Alijevo kalba 1990 m. sausio 21 d. nuolatinėje Azerbaidžano Respublikos atstovybėje Maskvoje, skirtoje paminėti 1990 m. sausio 20 d. tragediją.
PROGRAMINĖS KALBOS
2016-06-14
Azerbaidžano Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko, Gaidaro Alizaro oglu Alijevo kalba Azerbaidžano Respublikos Mili Medžlise (parlamentas) 1993 m. birželio 15 d.
Genocidas
2016-03-29
Azerbaidžano Respublikos preizdento, Gaidaro Alijevo kreipimasis į azerbaidžaniečių tautą Azerbaidžaniečių genocido kovo 31-osios dienos proga - 1999 m. kovo 30 d.
SOCIUMAS
2014-07-28
Generaliniam Jungtinių Tautų Organizacijos sekretoriui, Jo Ekscelencijai, Kofiui Ananui - Baku, 1999 m. liepos 5 d.
Azerbaidžanas - JTO
2014-07-21
Generaliniam Jungtinių Tautų Organizacijos sekretoriui, Jo Ekscelencijai, Kofiui Ananui - Baku, 1999 m. liepos 5 d.
Azerbaidžanas - Europa
2014-07-05
Azerbaidžano Respublikos Prezidento, Gaidaro Alijevo, pareiškimas spaudos konferencijoje Paryžiuje oficialaus vizito Prancūzijoje metu - 1993 m. gruodžio 21 d.
PROGRAMINĖS KALBOS
2014-04-09
Kreipimasis į Azerbaidžano tautą - 2003 m. spalio 1 d.
Genocidas
2014-03-28
Chodžali tragedija - nusikaltimas prie žmoniją
Laiškai
2013-12-13
Azerbaidžano Respublikos prezidento, Gaidaro Alijevo, kreipimasis į Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą, Jo ekscelenciją, poną Viljamą Dž. Klintoną - Baku, 1999 m. vasario 8 d.
KULTŪRA
2013-10-23
Azerbaidžano Respublikos prezidento, Gaidaro Alijevo, kalba oficialiame priėmime, kuris buvo organizuotas 1300 m. dastano «Kitabi-Dede-Gorgud» jubiliejaus garbei «Giulistan» rūmuose 2000 m. balandžio 9 d.
"Amžiaus kontraktas"
2013-09-25
Azerbaidžano Respublikos prezidento, Gaidaro Alijevo, kalba iškilmingos ceremonijos metu pradėjus ekpsloatuoti darbo platformą „Čirag-1“ išgaunant naftą - 1997 m. lapkričio 12 d.
ESBO aukščiausio lygio susitikimai
2013-09-16
1999 m. lapkričio 18 d. ESBO viršūnių susitikime pasakyta Azerbaidžano Respublikos prezidento, Gaidaro Alijevo, kalba
Iš aukštų tribūnų
2013-08-29
Davoso ekonomikos forumo sesijos metu, įvykusio 1995 m. sausio 30 d., skirto spręsti energetikos pasaulio problemoms, Azerbaidžano Respublikos prezidento, Gaidaro Alijevo, pasakyta kalba
Azerbaidžanas - JTO
2013-07-24
Azerbaidžano Respublikos prezidento, Gaidaro Alijevo kalba, pasakyta iškilmingo JTO generalinės asamblėjos posėdžio metu, švenčiant JTO 50-metį. Niujorkas, 1995 m. spalio 22 d.
Azerbaidžanas - Europa
2013-06-25
Azerbaidžano Respublikos Prezidento, Gaidaro Alijevo, įžanginis žodis ir baigiamoji kalba posėdyje, skirtame Respublikos prezidento potvarkio vykdymo klausimams „Dėl bendradarbiavimo tarp Europos Tarybos ir Azerbaidžano Respublikos programos vykdymo priemonių“ - Prezidento rūmai, 1996 m. liepos 10 d.