Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklama - 12 Mart 2001


Zatıaliniz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer!

Sayın dostlar, kardeşler!

Ben hepinizi içtenlikle selamlıyor, Azerbaycan halkının en iyi dileklerini sizlere sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı!

Beni Türkiye`ye resmi ziyarete davet ettiğiniz için teşekkür ediyor ve Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin daha da gelişmesi bakımından bu gezinin çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, Siz bizim burada yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi verdiniz. Bu yüzden tüm bunları tekrar anlatmayı düşünmüyorum. Fakat belirtmek isterim ki, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler bugüne kadar dostluk, kardeşlik ilişkileri oldu ve hep öyle olacaktır. Bizim ilişkilerimizin temeli budur ve buna dayalı olarak ekonomi, ticaret, bilim, kültür ve diğer alanlarda işbirliği sağlanmıştır. Günümüzde bunların hemen hemen hepsi en üst düzeydedir. Fakat ileride bu ilişkileri daha üst boyutlara taşımak gerekir. Nitekim burayı ziyaret etmek suretiyle biz Türkiye-Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin bizim için çok önemli olduğunu birkez daha gözler önüne seriyoruz. Ayrıca ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Gezi programım tüm bunlara olanak sağlamaktadır. Bu yüzden ben önümüzde bulunan tüm hedeflerin gerçekleşmesi adına elimizden gelenin en iyisini yapacağımız için çok memnunum.

Sayın Cumhurbaşkanı, Sizin bahsettiğiniz tüm konular- hem Bakü-Ceyhan ana ihraç petrol boru hattının inşası, hem Azerbaycan doğalgazının Türkiye`ye ihracı, ekonomik ve ticari ilişkiler, elbette, bizim için çok önemlidir. Fakat bizim için en önemli konu Kafkasya`da barışın, güvenliğin sağlanması konusudur. Bu hem Türkiye hem Azerbaycan hem tüm Kafkasya ülkeleri için büyük önem taşımaktadır. Azerbaycan`ın 12 yıldır Ermenistan ile askeri ihtilaf içinde bulunması nedeniyle bu, bizim için ayrıca bir önem arzetmektedir. Bu ihtilaf sonucunda Ermenistan silahlı kuvvetleri bazı nedenler yüzünden Azerbaycan topraklarının yüzde 20`sini işgal etmiş ve işgal altındaki bu topraklardan bir milyonun üzerinde Azerbaycan vatandaşı, Azerbaycanlılar zorla göç ettirilmişler. Şimdi onlar çadır kamplarında zor koşullar altında yaşamlarını sürdürüyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanı!

Bakü`yü ziyaretiniz sırasında Siz ülkemizin başkentine yerleşmiş bir grup mültecinin durumunu bizzat yerinde gördünüz. Ne var ki sizin gördükleriniz iyi durumda olanlardı. Kamplarda barınan mültecilerin durumu onlardan çok daha kötü. Bu yüzden Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümü önümüzde bulunan en başlıca konudur. Türkiye ile Azerbaycan yıllardır bu alanda yoğun işbirliği yapmaktadır. Şimdiki aşamada bu sorunun barışçıl çözüm yollarını belirlemek için Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti, hükümeti ile görüşmeler, istişareler yapmaya çok ihtiyacımız var. Umarım, bizim buradaki görüşme ve toplantılarımızda bu konu başlıca yer tutacaktır. Biz bu sorunu çözmek için Türkiye`den gerekli desteği alacağız.

Sayın Cumhurbaşkanı, beni bu resmi ziyarete davet ettiğiniz için Size birkez daha şükranlarımı sunarım. Tüm kardeş, dost Türk halkına barış, huzur ve gönenç dilerim. Teşekkür ederim.

Kısa inceleme yazısı

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri

Bilgi notu

Azerbaycan - Türk Dünyası