Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Ukrayna-Azerbaycan devletlerarası belgelerin imza töreninin ardından basın açıklaması - Maria Sarayı, Kiev, 24 Mart 1997


Sayın Cumhurbaşkanı!

Sayın bayanlar ve baylar!

Ben ve beraberimdeki Azerbaycan heyeti burada, Ukrayna`da, Kiev`de bulunmaktan derin bir sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren biz yoğun ilgi ve sevgiyle karşılaştık, bizlere sıcak karşılama ve misafirperverlik gösterdiler. Bu, doğaldır, çünkü ülkelerimiz ve halklarımız arasında son derece güzel ilişkiler, dostluk oluşmuştur ve bu ilişkiler Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Daniloviç Kuçma`nın 1995 yılının Temmuz ayında Azerbaycan`ı ziyareti sırasında, ardından çeşitli uluslararası kuruluşlardaki görüşme ve temaslarımız sırasında daha da gelişti. Bu ilişkilerdeki gelişme Bakü`de imzalanan belgelere ve bugün burada imzalanan belgelerde de yansıdı.

Bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı, Sayın Leonid Daniloviç ile ben bir takım konularda, öncelikle, ülkelerimizin karşılıklı ilişkilerini ilgilendiren sorunlar üzerine, işbirliğimiz ve bunun yanı sıra ülkelerimizin gerek Avrupa, gerek dünya, gerek üye olduğumuz BDT`de karşılaştığımız sorunlar üzerine çok açık ve samimi bir görüşme yaptık. Ben tüm söylenenleri tasvip ediyorum ve Leonid Daniloviç`in, tüm konularda görüş birliğinin sağlandığına yönelik düşüncesine tamamen katılıyorum. Bu, etkin işbirliği yapma, işbirliğini genişletme ve derinleştirme konusunda bize büyük bir güvence sağlamaktadır.

Ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan Ukrayna ile Azerbaycan arasında işbirliğini derinleştirme ve geliştirme bildirisi bu amacı gütmektedir. Biz petrol ve doğalgaz endüstrisi alanında işbirliği hakkında imzalanan belgeye çok büyük önem veriyoruz. Diğer tüm belgeler de, elbette, büyük öneme sahiptir ve işbirliğimizin başarılı olabilmesi için iyi bir yasal zemin oluşturmaktadır.

Önceki dönemde olduğu gibi, bugün imzalanan pekçok belgenin başlıca sonucu Ukrayna ile Azerbaycan arasında dostluğun oluşması ve gelişmesidir. bu yüzden biz bu ilişkileri geliştirme ve sağlamlaştırma kararlılığı içindeyiz. Bu ilişkiler ülkelerimizin bağımsızlık ve egemenliğinin pekiştirilip geliştirilmesini, demokratik, uygar, hukuk devletlerinin kurulmasını, ayrıca geçiş dönemi nedeniyle önümüze çıkan sosyo-ekonomik sıkıntıların olabildiğince kısa sürede giderilmesi için ekonomik reformların yapılmasını öngörüyor.

Tüm bu konularda biz görüş birliği içindeyiz ve bugün imzaladığımız belgeler bize kendi ülkelerimizde daha başarılı işler çıkarmamıza, dostluk ilişkilerimizi pekiştirme ve geliştirmeye katkıda bulunacaktır.

Leonid Daniloviç, bana ve beaberimdeki kişilere göstermiş olduğunuz sıcak karşılama, misafirperverlik, samimiyet ve güleryüzlülük için teşekkür ederim. Bizim bu dostluğa ve imzalanan tüm anlaşma ve belgelere bağlı kalacağımızdan emin olmanızı isterim.

Soru: Bunca uluslararası belgenin imzalanması üzerine Ukrayna ile Azerbaycan`ın stratejik ortak olduğunu söylemek mümkün mü?

Leonid Kuçma: Özellikle Haydar Aliyeviç`in şimdiki gezisini hesaba katarak, Ukrayna ile Azerbaycan`ın stratejik ortaklar olduğu konusunda hiçbir kuşkum olmadığını söyleyebilirim. Stratejik ortaklık sadece ekonomide değil, muhtemelen, öncelikle siyaset alanında sağlanmalıdır. Devletlerimizin sözde değil, özde bağımsız devletler olması için bizim politikamız, tüm mevcut yöntem ve olanaklarla birbirimizi desteklemektir. Bunun için biz ekonomik olanaklarımızı geliştirmeliyiz. Ben, Ukrayna`nın da aynı girişimlerde bulunacağını birkez daha memnuniyetle belirtirim.

Soru: İmzalanan belgelerle ilgili olarak Azerbaycan petrolünü taşıyan ilk tren Ukrayna topraklarından ne zaman geçecektir?

Haydar Aliyev: Galiba, bu soruyu önce benim cevaplamam gerekir... Malumunuz üzere, Azerbaycan`dan erken petrolün dünya pazarlarına ihracı için iki petrol boru hattı inşa edilmektedir. Biz Azerbaycan topraklarında bir petrol boru hattını inşa ettik ve bu boru hattıyla petrolün Rusya Federasyonu`nun Karadeniz kıyısındaki Novorossisk limanına sevki öngörülüyor. Ayrıca, Rusya tarafı, kendi topraklarında yakında tüm gerekli önlemleri alacağı sözünü verdi ve söz konusu petrol boru hattı çalışmaya başlayacaktır. İkinci petrol boru hattı Gürcistan üzerinden geçecek ve Karadeniz kıyısındaki Supsa limanına kadar uzanacaktır. Bunun inşasına bu ay başlanmıştır. Hazar Denizi`nin Azerbaycan sektöründeki «Azeri» ve «Çırak» yataklarında petrol hasılatına ilişkin projeyi yöneten uluslararası petrol şirketleri konsorsiyumu bu boru hattının inşasının 1998 yılı sonuna kadar tamamlanacağı sözünü verdi. Boru hattı hazır olur olmaz petrol nakil edilmeye başlanacaktır ...

Leonid Kuçma: Haydar Aliyeviç öyle detaylı konuştu ki, bana ekleyecek birşey bırakmadı. Dilerim Azerbaycan`da tüm öngörülen planlar hep gerçekleşir. Ben sadece bir konuyu açıklamak istiyorum. Haydar Aliyeviç bunu söylemedi. Bu konu şu ki, Azerbaycan, Hazar bölgesinin muazzam fırsatlarını hesaba katarak gelecek projeye Ukrayna`nın da doğrudan katılması için çağrıda bulunmuştur.

Teşekkür ederim.