Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Türkiye`ye kısa çalışma ziyareti sırasında Ankara`da karşılama töreninde yaptığı açıklama - 9 Ocak 2000


Değerli dostum, kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel!

Sayın basın mensupları!

Ben bugün, bayram gününde Türkiye`de bulunmaktan ve arkadaşlarımla, kardeşlerimle birlikte olmaktan dolayı çok memnunum. Ben Cumhurbaşkanı, Dostum Süleyman Demirel`in daveti üzerine kısa çalışma ziyareti için buraya geldim.

Öncelikli olarak, Sayın Dostum, Kardeşim Süleyman Demirel, Sizin, Şahsınızda tüm Türk halkının, Türkiye vatandaşlarının hem Yeni 2000 yılını, hem de bizim hepimiz için, müslümanlar için çok değerli olan Ramazan Bayramını kutlarım ve Türkiye Cumhuriyeti`ne, Türkiye Halkına sağlık, mutluluk, saadet ve çalışmalarında başarılar dilerim.

Benim buraya ziyaretimin amacını dostum, Sayın Süleyman Demirel artık söyledi. Bu, gerçekten öyledir ve bunun da nedeni şudur, Türkiye ile Azerbaycan arasında bulunan ilişkiler yüksek düzeyde dostluk ve kardeşlik ilişkileridir. Onun için de biz birçok konuların - hem uluslararası sorunların hem bölgemizde bulunan problemlerin çözümü konusunda, kendi ülkelerimizin, kendi devletlerimizin diğerlerine yönelik politikasını tespit etmek için, yahut somut önlemleri belirlemek için hep istişare yapıyoruz, görüşüyoruz. Bu istişareler, bu görüşmeler, bu temaslar iki tarafa da yarar sağlamıştır. Bizzat ben bunun Azerbaycan için çok yararlı olduğunu söyleyebilirim ve yaklaşık yedi senedir, sayın dostum, kardeşim Süleyman Demirel Türkiye Cumhurbaşkanlığını yürüttüğü dönemde, ben Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak bu görüşmelerden, bu toplantılardan, bu istişarelerden hep büyük fayda sağladım.

Bu süre zarfında da bizim birçok konuyu görüşeceğimizi düşünüyorum. Biz bölgemizde bulunan gerçek durumu ele alacağız, genel olarak, şuan Kafkasya`da oluşmuş gergin durumla ilgili görüş alışverişinde bulunacağız ve en başlıcası - Ermenistan-Azerbaycan sorununun barışçı çözümü üzerine düşünce alışverişi, toplantılar yapacağız.

Biliyorsunuz, bu sorun artık 12 senedir mevcuttur. Beş sene önce Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes anlaşması yapıldı. Şimdi savaş yoktur, ateşkes sağlanmıştır, fakat barış da yok. Azerbaycan topraklarının yüzde 20`si Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgali altındadır ve bu işgal edilmiş topraklardan bir milyonun üzerinde Azerbaycanlı göçe zorlanmıştır. Şimdi onların büyük çoğunluğu çadırlarda yaşıyor. Şimdi burada karı görüyorum, soğuk havayı görüyorum. Bakın Azerbaycan`da da durum böyledir. Bu koşullarda, kışın soğukta, yazın sıcakta, yahut başka durumlarda çadırda uzun süre yaşamak çok zordur. Fakat yaşıyorlar, dayanıyorlar ve sorunun barışçıl yoldan çözüleceğini umuyorlar. Umutlarının çoğu bu konuda bizim Türkiye ile her zaman işbirliği yapmamızla bağlantılıdır.

Türkiye, öncelikle bizim dostumuzdur, bize en yakın ülkedir. Ermenistan-Azerbaycan sorunununda Türkiye her zaman Azerbaycan`ın haklı davasını desteklemiştir, savunmuştur. Bütün uluslararası örgütlerde, her yerde Türkiye Hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı, her zaman Ermenistan`ı Azerbaycan`a saldırıda bulunmuş bir devlet olarak görmüş, bunu ifade etmiştir ve Türkiye, aynı zamanda AGİT Minsk Grubu üyesidir.

Biliyorsunuz, bu sorunun barışçıl yoldan çözüme bağlanması ile AGİT ilgileniyor. AGİT de bu amaçla 1992 senesinde Minsk Grubunu kurmuştur. Minsk Grubu üyelerinden biri de Türkiye`dir. Bu arada AGİT Mnsk Grubu üyesi olmak şöyle dursun Türkiye`nin katılımı olmadan bu sorunlar tamamen çözülemez. Zira Ermenistan ile Türkiye`nin uzun bir sınırı bulunuyor ve Türkiye Azerbaycan`ın yakın dostudur. Kafkasya`da bulunan sorunlar Türkiye olmadan çözülemez.

Örneğin, ben İstanbul Zirvesi'nde şöyle bir öneride bulundum, Güney Kafkasya`da güvenlik, barış ve işbirliği paktı kurulsun. Bu paktın kurulması için ben birkaç devlete çağrıda bulundum. Öncelikli olarak Türkiye`ye. Zira Türkiye olmadan bunları yapmak mümkün değildir.

Ben tüm bünlar için buraya geldim. Azerbaycan halkının Türkiye halkına selamını, saygı ve sevgisini getirdim ve tüm Azerbaycan halkı adına Sizin ve tüm Türkiye vatandaşlarının bu bayramını yürekten kutluyorum. Hepinize başarılarınızın devamını dilerim.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri

Bilgi notu

Azerbaycan - Türk Dünyası