Bünyadov Ziya (1921-1997)


Azərbaycan şərqşünası, tarixçi, akademik, ictimai-siyasi xadim, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı.