SSRİ Ali Soveti


Keçmiş Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının ali dövlət hakimiyyəti orqanı.