Rustaveli Şota (1160-1166-1216)


Görkəmli gürcü dövlət xadimi və şair. "Pələng dərisi geymiş qəhrəman" epik poemasının müəllifi.