Axundov Mirzə Fətəli (1812-1878)


Azərbaycan dramaturgiyasının banisi, filosof, ictimai xadim.