İşğal olunmuş torpaqlar


Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri (1991-1994) Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayonun ərazisi.