Şirvani Seyid Əzim (1835-1888)


 Azərbaycan şairi və pedaqoqu.