YUNESKO


Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə təşkilatı. 16 noyabr 1945-ci ildə yaradılıb.