"Tengiz"


Xəzər dənizinin Qazaxıstana aid sektorunda neftlə zəngin yataq. ABŞ-ın "Şevron" şirkəti ilə birgə işlənməsi haqqında razılığa gəlinib.