Şənər Əbdüllətif


 Türkiyə Respublikasının Baş nazirinin müavini.