"Şah İsmayıl"


Azərbaycan məhəbbət dastanı. Onun motivləri əsasında bəstəkar Müslüm Maqomayev eyni adlı opera bəstələmişdir.