Kotti Flavio


1996-cı ildə İsveçrənin xarici işlər naziri və ATƏT-in sədri.