Qaryağdıoğlu Cabbar (1861-1944)


Azərbaycan xanəndəsi, şair, musiqi xadimi.