Axundov Süleyman Sani (1875-1939)


Azərbaycan yazıçısı,pedaqoq.