Zərdüştilik


Qədim və orta əsrlərdə Orta Asiya, İran, Əfqanıstan, Azərbaycan və bir sıra başqa ərazilərdə yayılmış din.