Rəhimov Süleyman (1900-1983)


 Azərbaycan yazıçısı.