Kür-Araz mədəniyyəti


Eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə Cənubi Qafqaz və Kiçik Asiya ərazisində yayılmış arxeoloji mədəniyyət.