Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı


Birləşmiş Millətlər Təşkilatı strukturunda beynəlxalq maliyyə təşkilatı. Əsas vəzifələri üzv ölkələrin iqtisadi inkişafını stimullaşdırmaq, beynəlxalq ticarətin inkişafına yardım və s. ibarətdir.