Babək (Babək ‎əl-Xürrəmi) ‎‎(təqribən 795, ‎başqa məlumata ‎görə, 798-‎‎838)


Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatının (816-838) simvolu, görkəmli Azərbaycan sərkərdəsi və siyasi xadimi.