Baybakov Nikolay Konstantinoviç ‎(1911-2008)‎


Sovet dövlət xadimi, texnika elmləri doktoru, məşhur neftçi. Uzun müddət keçmiş SSRİ-nin neft sənayesi strukturlarında rəhbər vəzifələrdə işləyib, SSRİ Plan Komitəsinin sədri olub.