Əfzələddin Xaqani Şirvani (1126-1199)


Azərbaycan klassik ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair-filosof.