Uzun Həsən ‎‎(1423-1478)‎


Azərbaycan dövlət xadimi, Ağqoyunlu dövlətinin banisi.