Sezər Əhməd Necdət (1941)


Türkiyə Respublikasının Prezidenti (2000-2007).