Cavid (Rasizadə) Hüseyn (1882-1941)


Azərbaycan şairi, dramaturq.