Sidqi Məmmədtağı (Səfərov) (1854-1903)


Azərbaycan pedaqoqu, publisist, şair.