"Şahdəniz"


Xəzərin Azərbaycana aid sektorunda karbohidrogen ehtiyatlarla zəngin yataq.