Ələkbərov Ələsgər (1910-1963)


Azərbaycan aktyoru, SSRİ xalq artisti.