Ənzəli və Noşəhr


Xəzər dənizinin cənub sahillərində İrana məxsus liman şəhərləri.