Əliyarbəyov Tərlan


Azərbaycan hərbi xadimi, general.