Azıx mağarası


Aşel mədəniyyətinin yayıldığı yer. Azərbaycanın Füzuli rayonu ərazisindədir.