Aşqabat bəyannaməsi


1997-ci il 13 may tarixində EKO-nun növbədənkənar sessiyasında qəbul edilmiş bu bəyannamə üzv ölkələr arasında vahid nəqliyyat-kommunikasiya sisteminin yaradılması məsələlərini özündə əks etdirirdi.