Vurğun Səməd (Vəkilov) (1906-1956)


Azərbaycan şairi, ictimai xadim.