Xasməmmədov Xəlil bəy


 Azərbaycanın siyasi və dövlət xadimi.