"Delta İnterneşnl"


İri neft şirkəti (Səudiyyə Ərəbistanı).