Abbas Səhhət (Abbasqulu Mehdizadə) (1874-1918)


Azərbaycan şairi, maarifçi, həkim.