Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi


TRASEKA proqramı çərçivəsində "Böyük İpək Yolu"nun keçdiyi ərazini əhatə edən Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi nəzərdə tutulur.