"Koroğlu" operası


Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun əsəri (1937).